مدیریت ب‌ام‌و

توافق انجام‌شده میان مدیران رولز-رویس و گروه فولکس‌واگن، تنها تا پایان سال ۲۰۰۲ اعتبار داشت، بنابراین از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۰۳ متوقف شد و از این تاریخ به بعد، تنها شرکت ب ام و حق استفاده از نام تجاری رولز رویس را داشت، همچنین گروه فولکس‌واگن نیز بنابر قرارداد امضا شده در ۱۹۹۸ می‌باید نام خودروهای تولید بنتلی را از رولزرویس-بنتلی به بنتلی تغییر دهد. اکنون نام تجاری رولز-رویس تنها متعلق به شرکت خودروسازی ب‌ام‌و می‌باشد.

صفحه ی بعدی صفحه ی قبلی