کتاب معجزه ای در رویش ریش

  نمونه سوال و آزمون درس ۲ زبان انگلیسی یازدهم

  تعداد صفحات : ۱۲

  تعداد نمونه سوال : ۱ عدد

  تعداد آزمون : ۱ عدد

  English 11 - نمونه سوال و آزمون درس 2 زبان انگلیسی یازدهم

  نمونه سوال و آزمون درس ۲ زبان انگلیسی یازدهم

  چکیده : نمونه سوال و آزمون از درس ۲ زبان انگلیسی ، برای امادگی در امتحان می باشد .

  نمونه سوالاتی که در فایل دانلودی با آن روبه رو خواهید شد :

  Look at the pictures and write the correct words. (2)

  Match the definitions. (3.5)

  Choose the correct answer. (2)

  read the text and answer the follwoing questions. (5)

  read the text and answer the follwoing questions. (5)

  read the text and answer the follwoing questions. (5)

  نمونه سوالاتی که در کوییز فایل دانلودی با آن روبه خواهید شد :

  A. Listen to the dialogs and choose the answers. (4 points)

  Why is Bill depressed?

  What are they going to do about Bill?

  What are Amanda’s changes all about?

  What happened to Amanda?

  Why does Bella need to see the doctor?

  How long has she had a pain?

  How long has the father felt weak?

  Why is the father feeling weak?

  Choose the best item. (1 point)

  Match the underlined words with their antonyms on the right. One word
  is extra in the right column.

  Read the sentences and choose the best items. (1 point)

  Read the text and answer the questions. (2 points)

  Read the text and fill in the blanks with the sentences given. (2 points)

  Unscramble the following sentence. (.5 point)

  Unscramble the words and complete the sentences. (.5 point)

  “Health Magazineˮ

  Think back to a resolution you made on the first days of this year. In
  one minute you should talk about the things you have done since the
  start of the New Year and the things you haven’t done yet.
  The following hints may help you:

  conversation: (2 points)

  امتحانات بارم بندی شده می باشند .

  برای دانلود به باکس دانلود مراجعه کنید .

  راهنما

  هزینه ی معنوی استفاده صلوات است و فراموش نشود !

  نظر دهی فراموش نشود !

ارسال دیدگاه

معجزه ای در رویش ریش

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت درسی دانلود محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون مجوز کتبی ممنوع و شرعا حرام می باشد.
سایت آموزشی : درسی دانلود