کتاب معجزه ای در رویش ریش

  دانلود تمام فیلم های آموزشی آمار و احتمال یازدهم

  amar - دانلود تمام فیلم های آموزشی آمار و احتمال یازدهم

  دانلود تمام فیلم های آموزشی آمار و احتمال یازدهم

  شامل تمام فصول

  برای دانلود به ادامه ی مطلب مراجعه کنید …

  توجه ! لینک زیر ، صفحه ی آموزشی آمار و احتمال یازدهم می باشد و فیلم های آموزشی در این صفحه قرار دارند و هر چند وقت یکبار آپدیت و فیلم های جدید از مبحث آمار و احتمال قرار می گیرد .

  لینک آموزش آمار و احتمال :

  اینجا را کلیک کنید .  

  چکیده ای از کتاب آمار و احتمال پایه ی یازدهم :

  کتاب درسی آمار و احتمال در راستای اهداف برنامه درسی حوزه تربیت و یادگیری ریاضی و با رویکرد آموزش از طریق حل مسئله و
  تأکید بر فعالیت در کلاس درس به جهت شکل گیری و ساختن مفاهیم توسط دانش آموزان تألیف شده است. مطالب این کتاب
  حدود و دامنهٔ کار دبیران محترم را مشخص کرده و توقع مؤلفان و دفتر تألیف نیز همین است که مطالب کتاب بی کم و کاست و
  بدون هیچ گونه اضافاتی )به لحاظ موضوع و مفهوم جدید(، تدریس شود.
  به عنوان مثال در فصل اول اثبات هم ارزی ها بدون استفاده از جدول ارزش ها مطرح نشده و لذا طرح چنین سؤال هایی چه
  در کلاس و چه در سؤال های ارزشیابی جایز نمی باشد.
  در فصل اول با منطق ریاضی آشنا خواهید شد، منطق ریاضی دستور زبان ریاضی است موضوع منطق ریاضی به معنای
  عام، تفکر است. آنچه که تفکّر را به عنوان موضوع منطق ریاضی از دیگر موضوعاتِ علوم دیگر متمایز می کند، تعیُّن خاصی
  برای تفکر است که به آن تفکر استدلالی یا تفکر استنتاجی می گوییم، یعنی منطق ریاضی به بررسی قواعد استدلال در ریاضیات
  می پردازد.
  از طرفی توجه دارید که تئوری احتمالات مبتنی بر تئوری مجموعه ها و تئوری مجموعه ها نیز مبتنی بر منطق ریاضی است و
  به همین دلیل در فصل اول به این دو موضوع )منطق ریاضی و مجموعه ها( پرداخته شده است.
  فصل دوم در مورد علم احتمال است. دان شآموزان در سال های گذشته با احتمال و حل برخی مسائل مقدماتی آن آشنا
  شده اند ولی مبتنی بر آنچه آموخت هاند ممکن است ب هاشتباه تصور کنند مسائل علم احتمال، چیزی غیر از دو مسئله شمارشی
  و تقسیم «تعداد حالات مطلوب » به «تعداد حالات ممکن » نیست. هر چند این تصور از مسائل احتمال، در ابتدای آشنایی با
  احتمال مفید است ولی لازم است دید دانش آموز وسی عتر شود. در این درس مفاهیمی چون استقلال و احتمال غیره مشانس
  می توانند به این گسترش دید کمک کنند و البته بهتر است معلم نیز در حین تدریس بر این موضوع تأکید کند که «علم احتمال
  شاخ های از علم ترکیبیات نیست. »
  موضوع بسیاری از مثال هایی که در فصل احتمال مطرح م یشود پرتاب تاس و پرتاب سکه و انتخاب کارت های رنگی و…
  است و ممکن است در ذهن دان شآموز این شبهه به وجود بیاید که «علم احتمال به حل مسائلی ب یفایده م یپردازد! » وجود این
  نوع مسائل در تمامی کتا بهای احتمال از این جهت است که یادگیری قضایا و فرمول های احتمال با کمک آنها ساد هتر است.
  تذکر این نکته در کلاس و به علاوه توجه به مثا لهایی که در آنها تا حدی به مباحث واقع یتر پرداخته شده است می تواند دانش آموز
  را تا حدی متوجه اهمیت و کاربردهای علم احتمال کند.

   

ارسال دیدگاه

معجزه ای در رویش ریش

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت درسی دانلود محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون مجوز کتبی ممنوع و شرعا حرام می باشد.
سایت آموزشی : درسی دانلود