معجزه ای در افزایش قد


رفع کم حرفی و خجالت در دبیرستان

  تست فارسی از دروس ده و یازده و دوازده پایه یازدهم

  تعداد صفحات : ۲

  تعداد سوالات : ۲۰

  بدون پاسخ تشریحی

  test - تست فارسی از دروس ده و یازده و دوازده پایه یازدهم

  تست فارسی از دروس ده و یازده و دوازده پایه یازدهم

  هزینه معنوی استفاده : صلوات

  بخشی از تست ها در ادامه ی مطلب …

  بخشی از تست ها :

  ۱- کدام گزینه معرّب است؟ ۱ ناسپاس – ۲ کردگار – ۳ فرّ – ۴ ضحّاک –
  -۲ یعنی » سَپَردن « ۱ قدم زدن – ۲ مقاومت کردن – ۳ پایمال کردن – ۴ ایستادن –
  -۳ کدام گزینه از زمینه های اصلی حماسه نیست؟
  ۱ خرق عادت – ۲ بیان واقعیت – ۳ قهرمانی – ۴ ملی –
  -۴ کدام واژه امروز رایج است؟
  ۱ خوالیگر – ۲ برگستوان – ۳ رعنا – ۴ درای –
  -۵ معنای کدام واژه نادرست است؟
  ۱ نَوند:اسب – ۲ درای: پتک – ۳ یکایک: ناگهان – ۴ غو: گودال –
  -۶ یعنی » بریده دل از ترس گیهان خدیو «
  ۱ نا امیدی از لطف خدا – ۲ عدم توجه به خشم ضحاک – ۳ نهراسیدن از خداوند – ۴ قطع امید از سرنوشت –
  -۷ » صدای سم سمند سپیده می آید یلی که سینه ظلمت دریده می آید « ؟ کدام آرایه ادبی در بیت مقابل نیامده است
  ۱ استعاره – ۲ واج آرایی – ۳ کنایه – ۴ جناس –
  -۸ کدام واژه با بقیه مترادف نیست؟
  ۱ الم – ۲ رایت – ۳ بیرق – ۴ درفش –
  -۹ یعنی » نه هرگز براندیشم ازپادشاه « مصرع
  ۱ از سلطان نمی هراسم – ۲ از شاه گله ای ندارم – ۳ به ضحّاک فکر نمی کنم – ۴ از سلطان تقاضایی ندارم –
  -۱۰ کدام یک از افراد مقابلِ ابیات، مرتبط نیست؟
  ۱ از چنبر نفس رسته بودند آنها بت ها را همه شکسته بودند آنها )غواصان( –
  ۲ گرفته برق تابان عشق را بر دوش کسی که دوش به دوش سپیده می آید )امام زمان )عج( –
  ۳ ای کعبه به داغ ماتمت نیلی پوش وز تشنگی ات ، فرات در جوش و خروش ) حضرت عباس)ع( –
  ۴ به سال اندکی وبه دانش بزرگ گوی، بد نژادی، دلیر و سترگ )ضحاک( –
  -۱۱ معنی کدام واژه غلط است؟
  ۱ هنر:فضیلت – ۲ محضر: استشهادنامه – ۳ سَپُردن: لگدمال کردن – ۴ چنبر: حلقه –
  -۱۲ در بیت زیر کدام عبارت نهاد است؟
  » طلوع برکه خورشید تابناک دل است ستاره ای که ز آفاق دیده می آید «
  ۱ طلوع برکه – ۲ کل مصراع دوم – ۳ خورشید تابناک دل – ۴ ستاره

  برای دانلود ، به باکس دانلود مراجعه کنید …

  راهنما

  رمز را با حروف کوچک تایپ کنید .

ارسال دیدگاه

معجزه ای در رویش ریش

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت درسی دانلود محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون مجوز کتبی ممنوع و شرعا حرام می باشد.
سایت آموزشی : درسی دانلود